Waar ga je werken?

Als je de studie dierengeneeskunde hebt afgerond, zijn er verschillende plekken waar je kunt werken:

In een dierenartspraktijk

Als dierenarts kun je gaan werken in een dierenartsenpraktijk, alleen of met een groep collega’s. Je houdt je daar bezig met de gezondheid en het welzijn van dieren, zowel om te voorkomen dat ze ziek worden als om ze beter te maken. Je kunt gaan werken in een praktijk voor gezelschapsdieren (vooral honden, katten, knaagdieren en vogels) of een praktijk voor paarden. In een gezelschapsdieren- of paardenpraktijk werk je vooral met individuele dieren.
In een landbouwhuisdierenpraktijk werk je met dieren die je veelal als groep behandelt, zoals koeien, varkens en pluimvee. Iets meer dan de helft van alle dierenartsen in Nederland werkt vanuit een praktijk.

In het bedrijfsleven en de industrie

Sommige grote varkens- en pluimveebedrijven beschikken over eigen dierenartsen. Je bent in zo’n bedrijf verantwoordelijk voor de gezondheidszorg, het geven van fokadviezen en het monitoren van de groei van dieren. Voor het dierenwelzijn ben jij eveneens de expert die gevraagd en ongevraagd advies geeft. Daarnaast is er in de veevoederindustrie, bij farmaceutische bedrijven en bij allerlei soorten landbouworganisaties behoefte aan dierenartsen.

Bij de overheid

De overheid heeft een belangrijke taak in het bewaken van de veterinaire volksgezondheid. Daarbij gaat het om het bewaken van de kwaliteit en de veiligheid van voedingsmiddelen van dierlijke oorsprong. De Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) heeft bijvoorbeeld veel dierenartsen in dienst die zich bezighouden met het controleren van het fokken, slachten en verwerken van dieren. Maar ook in het voorkomen en beperken van de verspreiding van besmettelijke dierziekten als varkenspest, vogelgriep, BSE en blauwtong spelen dierenartsen in dienst van de overheid een belangrijke rol. Daarnaast werken dierenartsen in beleidsfuncties bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

In onderzoek en onderwijs

Je krijgt bij de faculteit Diergeneeskunde een wetenschappelijke opleiding tot dierenarts op hoog niveau. Enerzijds geeft die opleiding je de mogelijkheid om als praktiserend dierenarts aan de slag te gaan. Anderzijds bereidt de opleiding je voor op een carrière in het onderzoek en onderwijs. Naast de faculteit Diergeneeskunde, waar wetenschappers onderzoek combineren met het geven van onderwijs en patiëntenzorg, zijn er in Nederland verschillende onderzoeksinstituten en bedrijven die behoefte hebben aan onderzoekers met een diergeneeskundige achtergrond. Denk bijvoorbeeld aan Wageningen Universiteit & Researchcentrum (WUR), het RIVM of TNO. Doordat onze opleiding wereldwijd erkend wordt, kun je als onderzoeker ook in het buitenland aan de slag.